Kto sme

rainbow

Súkromná materská škola Slniečko sa nachádza priamo v centre mesta Ružomberok a poskytuje dennú starostlivosť o deti:

 • vo veku od 2 do 6 rokov (podobne ako detské jasle).

Materská škola je situovaná v centre mesta, na ulici Š. Moyzesa 3412, Ružomberok.

Rozsah a obsah našich služieb nájdete v sekcii Čo ponúkame.

Hlavné výhody alebo prečo si vybrať práve nás

 • možnosť prihlásiť sa kedykoľvek počas celého kalendárneho roka,
 • umiestnenie priamo v centre mesta Ružomberok (dostupnosť parkovacích miest),
 • možnosť nechať kočík priamo v MŠ,
 • možnosť využívať naše služby počas celej pracovnej doby (od 6.30 do 16.30) alebo vo Vami vybranom čase,
 • možnosť využívať naše služby počas celého pracovného týždňa alebo len vo vybrané dni,
 • individuálny prístup k dieťatku – maximálne 5 detí príbuzného veku s jednou pani učiteľkou v triede,
 • stabilný, kvalifikovaný a skúsený personál,
 • priateľský a ústretový prístup, rodinná atmosféra,
 • útulné a vkusne zariadené priestory centra,
 • zameranie na výchovu a vzdelávanie v príjemnom prostredí v duchu humanizmu a budovania životných hodnôt,
 • implementácia odborných skúseností z Holandska,
 • anglický jazyk vyučovaný hravou formou je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zakladateľka Súkromnej materskej školy Slniečko - pani Ivana Stachová

Osobné údaje

narodená v Ružomberku, šťastná mamina jednej dcérky

Pracovné skúsenosti

1985-1992 materská škola, Ružomberok, Slovensko, učiteľk
1993-1995 Winchester, Anglicko, au-pair
1995-2000 materská škola, Ružomberok, Slovensko, učiteľka
2000-2011 Creshe Olifantie, Amsterdam, Holandsko, učiteľka
2012-2013 materská škola, Ružomberok, Slovensko, učiteľka
2013-2018 Detské centrum Slniečko, Ružomberok, Slovensko, zriaďovateľka a riaditeľka
2018 - súčasnosť Súkromná materská škola Slniečko, Slovensko, zriaďovateľka a riaditeľka

Motivácia k založeniu Materskej školy Slniečko

„Materskú školu Slniečko som sa rozhodla založiť predovšetkým z iniciatívy rodičov detičiek, ktoré som učila. Podporovali ma, aby som našla odvahu, využila svoj potenciál a aj iným rodičom detí vo veku od jedného roka ponúkla starostlivosť o ich malé poklady. A tým im dala, v čase keď musia byť v práci, pocit istoty a spokojnosti, že o ich detičky je dobre, s láskou a v rodinnej atmosfére postarané. Pretože práve toto vedie k spokojnosti dieťatka, ktoré každý deň čakajú láskavé panie učiteľky, ktoré tvoria náš stabilný pedagogický a zdravotnícky personál.

Vždy som inklinovala k práci s deťmi, pretože ma napĺňa a spokojnosť „mojich“ detičiek a ich rodičov je pre mňa satisfakciou. Mojim cieľom je poskytovať starostlivosť, výchovu a vzdelávanie s prioritou kvality nad kvantitou.“

Ivana Stachová, zriaďovateľka a riaditeľka MC Slniečko