Cenník

Chlapec

Súkromná materská škola Slniečko

Deti do veku 3 roky

55 €/mesiac - úhrada možná zo štátneho príspevku

  • za dieťa, ktoré k 31.08.2022 nedovŕšilo 3 roky
  • výška príspevku sa zmení od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky na sumu 40,-€

Deti vo veku 3-5 rokov

40 €/mesiac

  • za dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.08.2018 3 roky

Deti vo veku 6 rokov

0 €/mesiac

  • za dieťa, ktoré nasledujúci školský rok nastupuje na povinnú školskú dochádzku