Čo ponúkame

Čítajúce deti

Detské centrum Slniečko je zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť o deti v rámci denného pobytu. Denný režim sa diferencuje v závislosti od veku dieťatka:

  • deti vo veku 1-3 roky (rozsah a obsah služieb zahŕňa minimálne starostlivosť podobnú ako v detských jasliach),
  • deti vo veku 3-6 rokov (rozsah a obsah služieb zahŕňa minimálne starostlivosť podobnú ako v materskej škole).

Podľa požiadaviek rodičov ponúkame celodennú starostlivosť počas celého pracovného týždňa alebo len na vybraný počet dní v týždni. Detské centrum Slniečko je v prevádzke počas celého roka, okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Vaše dieťatko môže byť v našom zariadení v čase od 6.30 do 16.30 alebo len vo Vami vybranom čase počas dňa.

Naše služby

Komplexná denná starostlivosť a opatera

Je zabezpečená odborným kvalifikovaným, zdravotno-pedagogickým personálom, ktorý výchovno-opatrovateľskou činnosťou zaručuje správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Kompletný výchovno-vzdelávací program

Denný režim a výchovno-vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadaním na vek, stupeň psychosomatického a motorického vývoja dieťaťa a jeho zdravotný stav tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali jeho telesné a duševné zdravie. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme trendy a inovácie z krajín západnej Európy, zvlášť skúsenosti zakladateľky detského centra Slniečko p. Ivany Stachovej z Anglicka a Holandska.

NOVINKA - víkendový a nočný babysitting

V sobotu a nedeľu ponúkame komplexnú starostlivosť v priestoroch Detského centra Slniečko. Zároveň ponúkame aj nočné stráženie detí v domácnosti. Viac informácií získate na tel. čísle +421 907 395 313 alebo na adrese: info@slniecko-rk.sk.

Logopéd

V detskom centre Slniečko pôsobí logopéd, ktorého práca je integrovaná do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť rečové schopnosti našich detí.

Anglický jazyk

Hravou formou sa stáva aktívnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tanečný krúžok

Zameraný na rozvoj telesných schopností a zručností prostredníctvom hudobno-pohybových činností.

Výtvarný krúžok

Zameraný na výtvarné činnosti, ktoré rozvíjajú u detí motorické a rozumové schopnosti, fantáziu, tvorivosť, predstavivosť a estetické cítenie.

Zdravá strava

Spĺňa prísne výživové kritéria určené pre najmladšie deti a je obohatená o extra-porcie sezónneho ovocia a zeleniny od miestnych pestovateľov.