Cenník

Chlapec

Deti vo veku 1-3 roky

230 €/mesiac

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim

9,45 €/doobedie

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť v čase od cca 6.30 do 12.00, raňajky, desiatu, obed a pitný režim

18.25 €/deň

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim

Deti vo veku 3-6 rokov

80 €/mesiac + 2,25 €/stravná jednotka/deň

  • cena zahŕňa: komplexnú starostlivosť, celodennú stravu a pitný režim
  • cena stravnej jednotky na deň zahŕňa: prevádzkové náklady hradené Mestu Ružomberok (1,10 €) a cenu jedla ( 1,15 €)

2 €/mesiac

  • cena zahŕňa: režijné náklady na stravu stanovené platnou legislatívou